توجه : کاردکس درج شده قابل ویرایش نمی باشد

ثبت کاردکس

*کدملی *نام *نام خانوادگی
رایانامه *شماره شناسنامه تلفن
تلفن همراه تلفن محل کار عنوان شغل
*نام پدر *تاریخ تولد *محل تولد
*محل صدور *تاریخ صدور *آدرس
آدرس محل کار *کد پستی
*نمایندگی فروش خودرو *تاریخ خرید *کشور
*نام کمپانی *تیپ خودرو نام مجوز
مدل خودرو *رنگ *شماره موتور
*شماره بدنه شماره شناسایی (VIN) *محل شماره گذاری خودرو
*شماره گواهینامه گمرکی *تاریخ ترخیص *گمرک ترخیص کننده
طرف حساب توضیحات
کامنت
توجه : فرمت فایل ارسالی png , jpg , gif
کد امنیتی
حاصل عبارت چیست؟
   =  
[نمایش تصویر جدید]