مجوزهای شماره گذاری وسایل نقلیه

نام کمپانی تیپ خودرو      

بی ام و  X3 28I-X DRIVE
شماره مجوز
13/4-1208-1=9383148
ولوو  XC90-T6
شماره مجوز
13/4-1208-1=95152063
ولوو  XC90-T6
شماره مجوز
13/4-1208-1=9493206
تویوتا  یاریس (1500cc-سدان)
شماره مجوز
13/4-1208-1=9383447
تویوتا  RAV4 (2500 سی سی )
شماره مجوز
13/4-1208-1=9383211
تویوتا  یاریس 1500 سی سی
شماره مجوز
13/4-1208-1=9385121
تویوتا  کرولا GLI
شماره مجوز
13/4-1208-1=9384256
تویوتا  ES250 - 2500 سی سی
شماره مجوز
13/4-1208-1=9383289