مجوزهای شماره گذاری وسایل نقلیه

نام کمپانی تیپ خودرو      

ولوو  XC90-T6
شماره مجوز
13/4-1208-1=9534931
رنو  داستر اتوماتیک
شماره مجوز
13/4-1208-1=9594910
MEC(مک)  45A
شماره مجوز
13/4-1208-1=95177038
MEC(مک)  45G
شماره مجوز
13/4-1208-1=95198081
MEC(مک)  45A
شماره مجوز
13/4-1208-1=95177038
MEC(مک)  COUP 2S
شماره مجوز
13/4-1208-1=95222474
MEC(مک)  4S
شماره مجوز
13/4-1208-1=95222470
پورشه  MACAN
شماره مجوز
13/4-1208-1=95145125